Training

Marketing

Szkolenia są stałym i niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego.

Szkolenie  
Marketing
Czas szkolenia  
1 dzień
Liczba uczestników  
50
Miejsce 
Mediolan
Cele 
Opracowywanie strategii marketingowej dla salonów fryzjerskich (kalendarze, kampanie sezonowej, techniki sprzedaży). Merchandising wizualny: ustawienie okien, lokalizacja najważniejszych punktów i stanowisk w salonie. Analiza zmiennych, na podstawie których należy opracować cele, strukturę i program rozwoju salonu.
Szkolenie adresowane do:  
Właściciel/kierownik salonu.
Dokumenty  
Świadectwo ukończenia kursu
Cele 
Uzupełnienie wiedzy na temat zasad marketingu i korzystania z technik visual merchandising; szkolenie przeznaczone dla właścicieli/współpracowników odpowiedzialnych za marketing.
Polityka prywatności