Training

Diagnozowanie zaburzeń skóry głowy

Szkolenia są stałym i niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego.

Szkolenie  
Diagnozowanie zaburzeń skóry głowy
Czas szkolenia  
1 dzień
Liczba uczestników  
50
Miejsce 
Mediolan
Cele 
Wiedza na temat zaburzeń skóry głowy, ich przyczyn i sposobów leczenia z zastosowaniem produktów Nubeà. Szkolenie dla użytkowników narzędzia diagnostycznego Indago, metody analizy wyników badań i potwierdzenia diagnozy.
Szkolenie adresowane do:  
Właścicieli/kierowników salonów fryzjerskich i co najmniej jednego asystenta, specjalizującego się w diagnostyce skóry głowy.
Dokumenty  
Świadectwo ukończenia kursu
Cele 
Uzyskanie szczegółowej i ukierunkowanej wiedzy w zakresie diagnostyki; możliwość uzupełnienia oferty salonu o unikalne, profesjonalne usługi fryzjerskie.
Polityka prywatności